.

Sebuah alat bantu yang tak dapat dipisahkan juga dari kamera adalah lampu kilat. Sebab tidak selamanya kita akan melakukan pemotretan di tempat yang terang dan mempunyai cahaya yang cukup. Bahkan ditempat yang terang sekalipun kadang-kadang kita juga memerlukan lampu kilat ini. Misalnya diwaktu mengadakan pemotretan yang berlawanan dengan arah datangnya cahaya matahari.Lampu kilat manualLampu kilat ini juga mempunyai banyak variasi model serta kekuatan pancaran cahayanya. Kekuatan atau besarnya pancaran lampu kilat ini diberi nilai atau angka pedoman. Satuannya diberi lambang GN atau Guide Number. Nilai GN lampu kilat ini selalu dikaitkan dengan nilai kepekaan film, umumnya pada 100ISO. Lampu kilat manualBagian belakang lampu kilat manual dengan petunjuk pemakaian


read more