Sajadah dengan pola kotak-kotak dan bergambar

Ramadhan telah datang, umatpun menyambut dengan gembira. Masjid-masjid ramai dengan jamaah, khususnya shalat tarawih. Di beberapa tempat Masjid maupun mushalla tidak cukup menampung jamaah yang datang berbondong-bondong. Sehingga luber ke teras hingga halaman masjid maupun mushalla.

Untuk shalat wajib lima  waktu pun masjid lebih ramai dari biasanya. Bila hari-hari biasa jamaah hanya beberapa orang, namun di bulan ramadhan ini masjid ramai dikunjungi umat setiap datang waktu shalat wajib. Semuanya ingin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, menanami ladang amal yang selama ini dibiarkan semak terbengkalai, untuk mendapatkan Rahmat dan Maghfirah dari Allah subhanahuwataala.


read more